Rimski kameni kapitel
Rimski kameni kapitel

Rimski kameni kapitel

Rimski kameni (vapnenac) kapitel iz I.st.n.e. Nalaz je djelomično oštećen. Nedostaje profilacija koja kalatos kapitela odvaja od polukružnog stupa. Glavni motiv kapitela su stilizirani listovi akantusa koji se pri krajevima blago izvijaju. Motiv listova akantusa, te vitičasti, floralni elementi između njih izvedeni su u plitkom reljefu. Kvadratni abakus iznad ovog kapitela nedostaje, međutim, naslućuje se blaga profilacija iznad kalatosa.

Podaci o zbirci:

Inventarska oznaka:
GMO-13A
Naziv:
Rimski kameni kapitel
Razdoblje:
1.stoljeće
Mjere:
54cm x 46cm
Tehnika / Materijal:
vapnenac/klesarstvo
Lokalitet:
Baučići
Izrada:
nepoznati autor
Status predmeta:
stalni postav