Rimski žrtvenik s votivnim natpisom
Rimski žrtvenik s votivnim natpisom

Rimski žrtvenik s votivnim natpisom

Rimski, kameni (vapnenac) žrtvenik s dva votivna natpisa. Prvi natpis – (Div)o Aug(usto) et (Romae) Sacru(m) – klesan je u I.st.n.e. za vrijeme vladavine cara Tiberija, a drugi – (Ara)m Geni(o) (l)oc(i) (A)ugustam (…vel…)llica Vol… – se datira u prvu polovicu II.st.n.e. Unatoč oštećenju, sačuvana je jedna bočna strana kao i plohe s uklesanim slovima. Na prednjoj i bočnoj strani, na gornjem i donjem rubu obrađene površine, uočava se jednostavna profilacija. S obzirom na položaje natpisa, struka pretpostavlja da se izvorno mjesto žrtvenika moglo obići sa svih strana.

Podaci o zbirci:

Inventarska oznaka:
GMO-5A(a)
Naziv:
Rimski žrtvenik s votivnim natpisom
Razdoblje:
1.stoljeće
Mjere:
v-110cm, š-62cm, deb- 58cm
Tehnika / Materijal:
vapnenac/klesarstvo
Lokalitet:
Baučići
Izrada:
nepoznati autor
Status predmeta:
stalni postav