Donacija Munitić

Činom donacije svome gradu, pokojni supružnici Gracijela i Ante Munitić potvrdili su nepokolebljivost i tvrdokornost građanskog duha, koji je u odajama obiteljske kuće pomno čuvao uspomenu na fragmente jednog prošlog vremena i prostora.
Gracijela i Ante Munitić imali su slične sklonosti, počevši od uređenja vlastitoga doma, kojega su obogaćivali prikupljanjem raznih umjetničkih predmeta, da bi na kraju količina prikupljenih umjetnina i uspomena prešla granice unutarnjeg uređenja obiteljske kuće.
Stvarala se kolekcija, a kolekcije rastu u beskraj.
Strpljivo i predano su Munitićevi uspjeli prikupiti veliki broj portreta u raznim slikarskim i kiparskim tehnikama, mozaike, grafike, crteže i kombinirane tehnike te razne ukrasne predmete.
Nisu se ograničavali na tematiku, vremenska razdoblja ili pojedine autore. Nabavljali su radove prema osobnim sklonostima, uživajući podjednako u svakom novom eksponatu.
Kuća obitelji Munitić uvijek je bila otvorena svima koji su željeli razgledati njihovu zbirku.
Možemo reći da su Gracijela i Ante Munitić bili građani širokih vidika i duha. Voljeli su svoj rodni grad i donirali mu ovu vrijednu zbirku na čemu smo im neizmjerno zahvalni.

 

THE MUNITIĆ DONATION

By making a donation to their city, the late spouses Gracijela and Ante Munitić stayed true to their unwavering and steadfast civic spirit, cherishing the memory of the fragments of a past time and space in their family house.
Gracijela and Ante Munitić cultivated kindred passions, most notably visible in the interior design of their home, enriched by collections of diverse artworks, which eventually outgrew the boundaries of the interior design of their family house.
And so the Munitić Collection was created, and the sky was the limit.
Patiently and devotedly, the Munitić spouses managed to collect an abundance of portraits in various painting and sculpture techniques, mosaics, prints, drawings and combined techniques, as well as numerous decorative objects.
Unrestrained by theme, time period or author, the spouses collected art to suit their personal preferences, appreciating each new exhibit with equal pleasure.
The Munitić family house was always open to everyone who wanted to see their art collection.
Gracijela and Ante Munitić were, undeniably, citizens of broad horizons and elevated tastes. They loved their hometown enough to donate this valuable collection to its citizens to enjoy, for which we are immensely grateful.

Podaci o zbirci: