Keramička posuda, Kučiće – Greblje, 13. st.

Keramička posuda, Kučiće – Greblje, 13. st.

Rekonstruirana glinena posuda pronađena je prilikom istraživanja starohrvatskog srednjovjekovnog groblja. Tijekom istraživanja ovog groblja utvrđeno je polaganje grubih glinenih posuda na kamene grobne poklopnice, koje su potom zasute zemljom. Očito je riječ o polaganju priloga u hrani i piću, što ukazuje na materijalne ostatke grobnih obrednih običaja, daća, karakterističnih za ruralne krajeve Dalmacije u razvijenom i kasnom srednjem vijeku.

 

Ceramic vessel, Kučiće – Greblje, 13th C.

A reconstructed clay bowl was found during an excavation of an Early Croatian medieval cemetery. The research of this cemetery established that coarse clay vessels had been placed on capstones, and then covered with earth. It is, clearly, a case of laying grave goods in food and drink, which indicates material remnants of burial customs and levies typical of the rural Dalmatian areas in mid and late Middle Ages.

Podaci o zbirci:

Status predmeta:
stalni postav