Natpis Dijane i Asklepija, Jesenice – Zeljovići, 1. st.

Natpis Dijane i Asklepija, Jesenice – Zeljovići, 1. st.

Epigrafski spomenik na latinskom jeziku govori o ilirskoj zajednici Nerastina, koja je obnovila hram posvećen Dijani i Asklepiju. Natpis sadržajem upotpunjava sliku kultova štovanih među ilirskim zajednicama na prostoru između Cetine i Žrnovnice.

Inscription of Diana and Asclepius, Jesenice – Zeljovići, 1st C

The epigraphic monument in Latin speaks of the Illyrian community of Nerastina, which restored the temple dedicated to Diana and Asclepius. The inscription completes the image of cults worshiped among the Illyrian communities in the area between the Cetina and Žrnovnica Rivers.

Podaci o zbirci:

Status predmeta:
stalni postav