Natpis iz doba cara Tiberija, Omiš – Baučići, 33. / 34. g.

Natpis iz doba cara Tiberija, Omiš – Baučići, 33. / 34. g.

Fragmentarno sačuvan epigrafski spomenik na latinskom jeziku dio je monumentalnog javnog spomenika memorijalnog karaktera s tekstom o posveti uzvišenoj carskoj osobi. Pisan je pravilnom rimskom kapitalom.

Inscription from the time of Emperor Tiberius, Omiš – Baučići, 33/34 AD

The fragmentarily preserved epigraphic monument in Latin is part of a grand public monument of memorial character with a dedication to the exalted imperial person. It is written in proper Roman capitals.

Podaci o zbirci:

Status predmeta:
stalni postav