Portret rimskog cara Tiberija, Omiš – Baučići, 1. st.

Portret rimskog cara Tiberija, Omiš – Baučići, 1. st.

Unatoč većim fizičkim oštećenjima portreta, A. Novaković, a kasnije i N. Cambi uspješno su ga pripisali rimskom caru Tiberiju, i to vremenu nakon što je zauzeo prijestolje 14. godine. Prikaz se odlikuje osobinama carskoga portreta, a to su vrlo jasne fizionomijske karakteristike te lagano nakrivljen položaj na lijevo što je uobičajeno u klasicističkoj i carskoj skulpturi. Izrađen je od kvalitetnog mramora, a pronađen na položaju pretpovijesnog ilirskog naselja i kasnijeg rimskog Oneja (Oneum).

Portrait of the Roman emperor Tiberius, Omiš – Baučići, 1st C

Despite major physical damage to the portrait, A. Novaković and, later, N. Cambi have successfully attributed the portrait to the Roman emperor Tiberius, at the time after he had seized the throne in 14 AD. The depiction is characterized by features of an imperial portrait, namely very clear physiognomic traits and a slightly sloping position to the left, which is common in classicist and imperial sculpture. The portrait is made of quality marble, and was found at the site of a prehistoric Illyrian settlement and the later Roman Oneum.

Podaci o zbirci:

Status predmeta:
stalni postav