Svjetiljka, Omiš – Rake, 4. st.

Svjetiljka, Omiš – Rake, 4. st.

Rimska, keramička uljanica (lucerna) pripada tipu kruškolikih svjetiljki s drškom. Nađena je kao grobni prilog u dječjem grobu na položaju Rake. Unatoč oštećenoj površini predmeta ipak se nazire motiv kristograma na disku te stilizirane grančice na ramenu.

 

Oil lamp, Omiš – Rake, 4th C

Roman ceramic oil lamp (lucerna) belongs to the type of pear-shaped lamps with a handle. It was found as grave goods in a child’s grave at the Rake site. Despite the damaged surface of the object, the motif of a Christogram on a disk and stylized twigs on the shoulder can be seen.

Podaci o zbirci:

Status predmeta:
stalni postav