Ukrasna luneta oltara, Gata – Crkva sv. Ciprijana, sredina 6. st.

Ukrasna luneta oltara, Gata – Crkva sv. Ciprijana, sredina 6. st.

Mramorna luneta s prikazom dvije golubice i ikonografskim elementima koji simboliziraju Kristovo uskrsnuće pripada luksuznom crkvenom namještaju. Izrađena je u kasnoantičkoj tehnici champlevé, koja se rijetko koristila na našem području, a izvorno potječe iz Konstantinopola.

 

Decorative altar lunette, Gata – Church of St. Cyprian, mid 6th C.

A marble lunette depicting two doves with iconographic elements symbolizing the resurrection of Christ is part of luxury church furniture. It was made in the late antique champlevé technique, rarely used in the area, originally from Constantinople.

Podaci o zbirci:

Status predmeta:
stalni postav