Ulomci kremenih alatki, Zeljovići – Turska peć, mlađi neolitik

Ulomci kremenih alatki, Zeljovići – Turska peć, mlađi neolitik

Ulomci kremenih noževa pripadaju najstarijim poznatim alatkama s našega područja. Izrađeni su tehnikom cijepanja iz kamene jezgre, a kao dokaz da su izrađivani na samom lokalitetu svjedoče nam brojni odbojci, nepravilni kameni ulomci nastali prilikom obrade kamene jezgre.

 

Fragments of flint tools, Zeljovići – Turska Peć cave, Late Neolithic

Fragments of flint tools belong to some of the oldest known tools from the area. These were made in the technique of chipping the stone core. The proof that flint tools were made at the very site are numerous flint chips – irregular fragments left over after the chipping of stone core.

Podaci o zbirci:

Status predmeta:
stalni postav